Iškoduota Trejybė. 2017. Turinys

Padaryta konferencijos NoLimits 2016 kalbos pagrindu

 1. Spielbergo pamoka;
 2. Trys svarbiausios galios žmoguje;
 3. Žmonija pasakoja apie tris galias labai skirtingai;
 4. Geriausi atvaizdavimo pavyzdžiai;
 5. Kairė, dešinė ir centras;
 6. Kaip reiškiasi kairė?
 7. Kaip reiškiasi dešinė?
 8. Kaip jos valdomos?
 9. Konkretūs atvejai ir praktiniai patarimai.
 10. Medicininė versija;
 11. Automobilio analogija;
 12. Išvados ir jūsų klausimai.
Reklama