Kratologija. Turinys

AKA: Kratologija – valdžios dėsniai
AKA: Praktiniai lyderystės patarimai
AKA: Kratologija – valdymo pamokos, planavimas, itaka
AKA: Vadovavimo psichologija ir kratologija
AKA: 50 valdymo žingsnių įmonės ir valstybės vadovui
AKA: Kaip valdyti save bei kitus, kaip pasiekti, kad jūsų klausytų? Svarbiausios valdymo pamokos

 • Principai
  1. Visų rūšių žinių skaidymas į 4 esmines dalis.  Rytų tradicinę versija ir Henri Fayol versija – panašumai ir skirtumai.
  2. Pamokos iš Rothschilds istorijos. Žydų/Izraelio vadyba
  3. Abstrahavimo svarba ir Genrich Altshuller
  4. General Electric korporacijos valdymo principai ir atvejai. Jack Welch ir trijų linijų taisyklė.
 • Kūrimas, creativity, inovacijos.
 • Organizacijos kūrimas: vizija, misija, vertybės, tikslai
 • Funkcijonavimas ir organizavimas
  • Hubbard administracinė skalė ir etikos svarba komunikacijoje
 • Personalo psichologija ir naujasis XXIa motyvavimas
 • Savęs valdymas ir kitų valdymas
 • Savęs valdymas
  • Kaip matuojamas gyvenimas?
  • Tamprumas arba atsparumas
  • Laiko valdymas ar energijos valdymas?
  • Perdaug užkrautos grandinės
 • Žmonių valdymo pamokos:
  • Pats sunkiausias vadovo sprendimas
  • Jūs – vadovas. Kas toliau?
  • Leisk kitiems pažinti tavo galias ir pripažink galias kituose
  • Įgaliojimų delegavimas ir pervargimo valdymas
  • Kokių sričių negalima deleguoti?
  • Leisk kitiems rūpintis tavo naštomis
  • Lavink vidines lyderio kokybes
  • Vadovauk, paklusk arba traukis iš kelio
  • Valdymas ir žmogiškieji faktoriai
  • Priėmimas į darbą
  • Kaip įkvėpti žmones produktyvesniam darbui?
  • Kai nežinai ką daryti – mokink kitus
  • Užduočių vykdymas
  • Rodyk (demonstruok viešai) savo ryšį su žmonėmis
  • Saugokis nesusipratimų (jų žalos)
  • Saugokis durpių. Žmonės yra egoistai, traumuoti, izoliuoti, snobai ir vergai. Vadovas turi ypač daug dėmesio skirti savo asmeninių savybių, charakterio efektyvumui stiprinti, kad kompensuotų egoistiškumą pavaldinių. 
  • Suprask kada geriau – aplinkinis kelias
  • Duok galimybę švytėti talentingiesiems
  • Ieškok stiprybės, galios simbolių
  • Vadovauk kartu su komanda
  • ir kiti aspektai
 • Valdžia ir galia
 • Kontrolė.
 • Atskiri atvejai: Richard Branson, Saudi princas Alwaleed ibn Talal alSaud, .
 • 20 milijardierių psichologijos apibendrinimai
 • Kinietiška vadyba
 • Japoniška vadyba
 • Šaltiniai
 • Priedas: 6 Cialdini punktai apie įtakąSimpatija, Savitarpiškumas, Pastovumas, Socialinis įrodymas ir autoritetas, Stygius, Pagrįstumas.

Seminare nagrinėjami kratologijos mokslo ir meno  principai, valdymo psichologija, svarbiausių vadovo žingsniai, aptariami konkretūs istoriniai atvejai Pateikiamas apibendrinimas paremtas  20 milijardierių istorijomis..

Trukmė: 6 valandos

Skaidrės

Panašus dokumentas  GDocs Seminaro Eilate programa,  Kratologija ir įtaka

Reklama