Kaip atrasti savo pašaukimą? Turinys

Unikalus “kryžminis” metodas kaip išsiaiškinti arba atrasti savo pašaukimą, misiją, paskirtį, profesiją

Senos išminties tradicijos sako, kad kai žmogus po ilgų paieškų pagaliau atranda savo gyvenimo paskirtį (misiją) – prasideda visokeriopa materiali ir dvasinė sėkmė.

Tai instrukcija / gidas / patarimai ir kartu praktinė metodika kaip vienu metu panaudojant visą eilę iš esmės skirtingų metodų išsiaiškinti savo pašaukimą arba vietą po Saule.

Nors autorius jau nuo paauglystės jautė kuo nori būti ateityje, tačiau realus kelias ieškant savo vietos buvo labai vingiuotas. Šį kryžminį metodą jis atrado po to, kai jo bičiulis užklausė kaip rasti pašaukimą. Tada paaiškėjo, kad autorius panaudojo mažiausiai 8 pašaukimo atradimo būdus, o dauguma žmonių naudoja tik vieną ar kelis būdus.

 • ĮŽANGINIAI KLAUSYTOJŲ KLAUSIMAI
 • Sinonimai ir sąvoka
 • Pašaukimo arba misijos atradimo svarba
 • Kodėl neekonomiška dirbti nemylimą darbą?
 • Pašaukimo nevykdymo pasekmės
 • Pašaukimo vykdymo rezultatai
 • Įrodymai
 • Tautos pašaukimas (trumpai)
 • Asmeninis pašaukimas (ilgai)
 • Aplinkinių žmonių nuomonės
 • Kaip atpažinti savo talentus?
 • Kaip išbandyti save gyvenime?
 • Profesinio orientavimo metodai ir psichologiniai testai
 • Požiūris iš charakterio pusės
 • Požiūris iš komunikavimo gebėjimų pusės
 • R.M.Rilkės metodas
 • Aplinkų dėsnis ir pašaukimas
 • Senieji ir alternatyviniai metodai
 • Išvados

TRUKMĖ: 4val 30min

Reklama