Kas yra depresija? 2016

Daug galvojau apie tai ir šiuo metu mano subjektyvi išgryninta versija tokia:

kiekviena gyvybė (augalas, gyvūnas, žmogus, būtybė) turi gyvenimo eigoje AUGTI nesustodama.

Konkrečiai žmogus gyvenimo eigoje pirmiausia auga vystosi fiziškai, po to emociškai, po to – dvasiškai (mentališkai). Jei kas nors stabdo jo augimą, tobulėjimą, jei jis neranda kaip išeiti iš šių stabdžių, duobės, spąstų, kaip pereiti į aukštesnį lygį, gauti aukštesnės kokybės fizinį, emocinį ar dvasinį “maistą“, kurio jau reikalauja jo brandos lygis – jis patenka į depresiją.

Todėl jis visą gyvenimą turi nepaliaujamai ieškoti vis aukštesnės kokybės “maisto“ (Gurdjieff taisyklė).
Didžiausia problema yra tada, kada jis pradeda augti emociškai ir dvasiškai. Tuomet augimas yra nematomas akimis akivaizdžiai ir NEAIŠKŪS proceso esmė ir tikslas.
Psichologai šį procesą aprašo štai kaip. Gyvybės augimas vyksta 5 Maslow poreikių piramidės lygiais. Jei žmogus įgyvendiną vieną norų lygį – jis nori ir turi kilti aukštyn ir gauti aukštesnio arba subtilesnio lygio malonumą. Jei jis negauna jo – tai tas pat kas nekvėpuoti, nevalgyti, negerti, nesiilsėti, nejudėti ir t.t.
Depresija, jei išversti į lietuvių kalbą, reiškia SUSPAUDIMĄ, UŽSPAUDIMĄ.
Giliausia depresijos priežastis iš tikro yra pačiose žmogaus mintyse, t..y. NORŲ KONFLIKTE, kuris ir atveda į duobės, spastų būklę, energetinį drenažą, baterijų nusilpimą kaip tarkim analogija – važiuoja paprastas automobilis pievomis ar miškais ir įklimpstą į balą. Pats kaltas, kad rizikavo su silpnu automobiliu važiuoti toli į pavojingą vietą. Po to reikia ieškoti didelės jėgos kuri ištrauktų.
Iš kitos pusės žiūrint, jei žmogus turi ilgai formuotą norą (svajonę, troškimą) arba aiškų stiprų objektyvų poreikį ir jo neįgyvendina – jis negali augti, tobulėti, energetiškai prasiveržti į aukštesnį gyvenimo lygį. Ir atvirkščiai  – kai įgyvendina tokį subrendusį norą – patiria didelį šuolį gyvenime. Aš asmeniškai tai patyriau pvz. atlikęs šuolį parašiutu bei kitais gyvenimo atvejais.

Taigi į depresiją atveda minčių arba norų nevaldymas, noras daug gauti vienu metu, užkietėjęs egoizmas, gobšumas, netvarka norų hierarchijoje ir panšūs vidiniai konfliktai.

Reklama