Kalbėtis galima pozityvia intonacija, švelniai, diskutuoti, santūriai ramiai tartis ir

negatyvia, kandžia, ciniška, kritiška, sarkastiška intonacija, nevaldant emocijų.

Ginčas daugumoje atvejų yra negatyvus pokalbis. Man retai teko girdėti, kad ginčas vyktų švelnia kalba, taikiu būdu, be įskaudinimų.

O šeimoje, tarp artimųjų draudžiamas (psichologinis) spaudimas ir net mažiausias skaudinimas.

Viskas priklauso nuo to KAIP jūs kalbate, koks galutinis kalbėjimo tikslas.

Jei kalbėsite apie būtinus, svarbius, bendrus šeimos reikalus, spręsite juos bendru sutarimu  – vyras bus laimingas.

Reklama