• Rodo entuziazmą, kai jūs norite susitikti su ja. Nori būti su jumis besąlygiškai bet kokiose aplinkybėse – gerose ar blogose. Jai tiesiog gerai būti šalia jūsų net tyloje.
  • Ji nuolanki jūsų nuomonei, laiko jus autoritetu, nesiginčija su jumis, pripažįsta jus, duoda jums tai suprasti – giria jus.
  • Rodo jums didelį (padidintą, ypatingą) švelnumą ir rūpestingumą.
  • Kai vyras jai peršasi – ji atsako “taip”.
Reklama